Dobrodošli na Accredo Web Shop!

PRAVA I OBAVEZE

Kako bismo osigurali siguran i ugodan ambijent za sve korisnike našeg web shop-a, odredili smo pravila korištenja. Kod pristupanja svim dijelovima Accredo Web Shop-a pristajete pridržavati se tih pravila i svih pravnih obveza koje iz toga proizlaze.

OPĆE ODREDBE

Općim odredbama na našim internet stranicama omogućena je visoka razina zaštite krajnjem kupcu.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.hrpaintball.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda dostupnih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Svi podaci na internet stranici www.hrpaintball.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Točne informacije možete pronaći na stranicama proizvođača.

Accredo d.o.o. ne želi i ne prihvaća primanje povjerljivih informacija od korisnika ili one koje se tiču vlasništva, preko ove Web stranice. Informacije ili materijali koji se pošalju tvrtki Accredo d.o.o. tretirati će se kao da nisu povjerljivi.

Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat da je moguće da se dogodi da usluga bude prekinuta te zbog takvih slučajeva Tvrtka Accredo d.o.o. ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno i povremeno nedostupan ili isključen.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice www.hrpaintball.hr. Korištenjem internetske stranice krajnji korisnici izričito se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja, te pristaju na korištenje internetske stranice www.hrpaintball.hr u skladu s njima i uvjetima poslovanja.

Korištenjem internetskih stranica trgovine Accredo d.o.o. krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Accredo d.o.o. krajnjem korisniku: ukoliko se s ovdje s taksativno navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, ne koristite naše internetske stranice.

Tvrtka Accredo d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukinuti i/ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje krajnje korisnike da povremeno i katkada opet pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja, odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da se korisnik slaže s izmjenama koje se rade ili su promijenjene na stranicama Accredo Paintball shopa. Accredo d.o.o. ima pravo bilo kad izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i tehniku i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Accredo d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Stranica www.hrpaintball.hr je privatno vlasništvo. Sva dvostrana komunikacija i kontakti koji se odvijaju putem ovih internetskih stranica moraju biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju s internetske stranice trgovine Accredo paintball shop objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili krše prava bilo koga, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je prost ili na drugi način neprimjeren u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji bez izričitog, prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Accredo d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove internetske stranice u komercijalne svrhe.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim zakonom.

Svi materijali koji se nalaze na internetskoj stranici www.hrpaintball.hr stvarno su pravo tvrtke Accredo d.o.o., a mogu se koristiti isključivo uz prethodno odobrenje nositelja autorskih prava. Svako kopiranje, prijenos, objava, konekcija ili izmjena internet stranice Accredo Paintball Shop nije dopušteno. Ukoliko se prekrše Opći uvjeti poslovanja i korištenja može doći do posljedičnog pokretanja parnice i postupaka te kazneni progon protiv po činitelja radi povrede autorskih prava.

NAKNADA ŠTETE

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim tvrtku Accredo d.o.o., njihove odgovorne osobe, zaposlenike od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

CIJENE

Sve cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV.

Proces upisivanja cijene na internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući da se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

NARUDŽBA

Ukoliko se dogodi da zbog dnevnih priljeva poziva i narudžbi za pojedini proizvod da ga nema na skladištu i kupac dobije pogrešnu informaciju, Accredo d.o.o. će u najkraćem roku takve situacije koje se mogu dogoditi brzo korigirati i osigurati kupcu da dobije traženi proizvod, osim ako navedeni proizvod proizvođač nema više na raspolaganju. Accredo d.o.o. će, ukoliko kupac ne može dobiti željeni proizvod, kupca kontaktirati te mu u slučaju nedostupnosti istog ponuditi najsličniji proizvod, a koji bi mogao zadovoljiti i kupca i supstituirati traženi proizvod. Tvrtka Accredo d.o.o. zaštićuje se od posljedica i odgovornosti od situacija da ukoliko određenog proizvoda nema na skladištu, da je obvezna identični isporučiti, te za takve situacije ne može odgovarati.

ODREDBE O TRAJANJU I RASKIDU UGOVRA (JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA OD STRANE KUPCA)

1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti kupoprodajni ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja proizvoda od strane kupca. Pisanu obavijest o raskidu ugovora Kupac je dužan dostaviti prodavatelju. U tom slučaju, kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja. Preduvjet ovakvog raskida je da proizvod nije korišten.

2. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. 22 Zakona o zaštiti potrošača ako po specifikaciji naruči proizvod.

3. Kupac ima pravo na povrat proizvoda, na teret prodavatelja u slučaju :

  • Kada je isporučen proizvod koji nije naručen;
  • Kada je isporučen oštećeni Proizvod.
  • Kada isporučen proizvod koji ima materijalne nedostatke.

4. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća prodavatelju dužan vratiti kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Kupac je proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu: Accredo d.o.o., Zasadbreg 243, 40311 Lopatinec

Krajnji korisnik koji je odlučio sklopiti ugovor s Accredo d.o.o., a tiče se kupoprodaje robe i usluga koji je obavljen u dijelu da je roba isporučena te plaćena od strane kupca je jednokratan ugovor, a odnosi se na sve slučajeve i ugovore koji ne budu raskinuti.

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Primjer obrasca za jednostani raskid ugovora:

obrazac.pdf

U slučaju da potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača o svojem trošku će poslati robu natrag trgovcu.

Potrošač isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. Zakona o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

 

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, trgovac će u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava umanjen za iznos transakcijskih naknada banaka, manipulativnih troškova obrade narudžbe te troškova naknade transporta ukoliko je troškove transporta snosila tvrtka Accredo d.o.o..

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dokumentacije i dijelova, te ukoliko iste potrošač ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da potrošač nije ispunio svoju obavezu povrata robe te trgovac nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Trgovac jamči potrošaču sva prava vezana uz odgovornost za materijalne nedostatke koja mu Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača pripadaju.

Potrošač je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od najviše osam dana od primitka pošiljke.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Accredo d.o.o. na info broj ili mail adresu info@accredo.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Accredo d.o.o.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

PISANI PRIGOVOR

U slučaju nezadovoljstva možete uputiti prigovor na Accredo d.o.o.

Accredo d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 040/364-720,putem maila shop@accredo.hr. Trgovina Accredo d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam po Zakonu stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimanja prigovora.

NAČIN PLAČANJA

Naručenu robu moguće je platiti na 3 načina:

  1. pouzećem
  2. uplatom na žiro račun
  3. kreditnom karticom na POS uređaju u sjedištu tvrtke

Istaknute cijene su u kunama s uračunatim gotovinskim i akcijskim popustom te PDV-om. Nakon što ste ispunili Vaš obrazac za narudžbu biti ćete kontaktirani od strane tvrtke ACCREDO d.o.o. kako bi na taj način Vaša narudžba bila potvrđena te ćete primiti ponudu po kojoj ćete moći uplatiti naručeni iznos.

DOSTAVA

Robu naručenu na Accredo Web Shop-u isporučujemo na područje Republike Hrvatske ali i izvan granica RH unutar 48h. Sve narudžbe zaprimljene radnim danom do 12 sati obrađujemo isti dan kako bi u većini slučajeva naručena roba već sljedećeg dana bila na vašoj adresi. Narudžbe nakon 12 sati radnim danom (osim petkom) šaljemo sljedećeg dana, dok se narudžbe od petka nakon 12 sati šalje ponedjeljkom ili subotom.

Cjenik dostave:

  1. paketi do 10 kg – 30,00 kn
  2. paketi između 10 i 100 kg – 40,00 kn-150,00 kn

* primjera radi 1 karton kuglica teži 7 kg
* dostava subotom je 50% skuplja

Updating…
  • Nema proizvoda u košarici.